Tumblelog by Soup.io
 • poem-orgy
 • gantry
 • manel
 • metrapach
 • tjmackster
 • cygnoir
 • hash
 • maciekp
 • Xavax
 • nothingtown
 • szarak
 • idz-pan-w-chuj
 • kthxbai
 • moonball
 • k42
 • ice-cube-med
 • justlikepeyton
 • maja95
 • detka
 • madialene
 • krychaa
 • annagret
 • RainbowTigress
 • backe
 • meliaa
 • jarekpolskezbaw
 • 1oel
 • hatehaat
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 23 2018

4071 cb52 500
 “La Bialetti in Mostra” – Museo Permanente di Milano
Reposted fromUnderOrion UnderOrion
4225 3a95 500
Reposted fromimbirimbir imbirimbir
3612 2e10 500
Reposted fromdaelmo daelmo viasstefania sstefania
1003 593a 500

broderiemyworld:

delphil__ via Instagram

Reposted fromfleursdemal fleursdemal viabarock barock
0760 bfe0 500
Reposted fromginnyvere ginnyvere viawasnae wasnae
2728 543e 500
Reposted frompiehus piehus viawasnae wasnae
Zamiast czekać i analizować,  zrozum że brak odpowiedzi i zaangażowania to też odpowiedź.
— trudno
Reposted fromwhoknows whoknows viaimradioactive imradioactive
Rzeczywistość już od jakiegoś czasu jest naprawdę pojebana.
— S.K. Tremayne
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaimradioactive imradioactive
Reposted fromgruetze gruetze vialte lte
Reposted fromFlau Flau vialifu lifu
9606 5b8d 500
Reposted fromdaelmo daelmo vialifu lifu
0660 dbc9 500
Reposted fromPainy Painy viaPoranny Poranny
3534 47a4 500
Reposted fromtfu tfu vianiedoskonalosc niedoskonalosc
Reposted fromvith vith vianiedoskonalosc niedoskonalosc
0910 0ed1 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiedoskonalosc niedoskonalosc
3590 f4da 500
Reposted fromLane Lane viazupkazproszku zupkazproszku
Kiedy porównujesz dziecko z innymi czuje sie ono oceniane. Czuje się gorsze bo w jego mniemaniu, gdyby było lepsze z nikim byś go nie porównywał. Ciągłe wspominanie o innych dzieciach każe mu wyciągać wnioski, że nie jest wystarczająco dobre
— takie ciekawe wykłady
5250 e9af 500
Reposted fromidiod idiod viatobecontinued tobecontinued
Wspomnienia ogrzewają człowieka od środka. Ale jednocześnie siekają go gwałtownie na kawałki.
— Haruki Murakami – Kafka nad morzem
Reposted frompuella13 puella13 viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl